Bitlis Prensliği

Bitlis prensliği (1182-1847) Bitlis'in 24 aşiretinin birleşmesiyle oluşan bir Müslüman Kürt beyliğidir.[1] Soyu, Mervanilere dayanmaktadır. Bitlis Beyliği'ne "Rojkani Beyliği" de denilmekteydi. Beylik, Akkoyunlular (1467-1495'e kadar) ve Safeviler (1507-1514'e kadar) hakimiyetine girmiştir. Bitlis prensleri 1596 yılına kadar bağımsızlıklarını korumuştur. Bitlis yöneticileri, Osmanlılar ve Safeviler arasındaki uzun rekabet sırasında göreceli olarak bağımsızlıklarını sürdürmüştür.[2]

1835'de Bitlis Prensliği

17.yüzyılın ortalarında Abdalhan, beyliğin hükümdarıydı.[3] Fransız gezgin Jean-BaptisteTavernier, onu en güçlü Kürt prensi olarak kabul etmiştir.[4] Jean'e göre, Abdalhan bağımsızdır ve Safevi veya Osmanlı devletlerini kabul etmemiştir. Evliya Çelebi, Abdalhan'a bir rönesans prensi ve bir sanat ustası olarak övgüde bulunmuştur.[5]

Kaynakça

  1. Sharaf Khān Bidlīsī, Mehrdad R. Izady, Sharafnam̂a, veya Kürt ulusunun tarihi, 1597 (2005), s. XIX
  2. EJ Brill'in ilk İslam ansiklopedisi, [], s.1144, ISBN [08265-4]
  3. Garo Sasuni, Kürt ulusal hareketleri ve 15. yüzyıldan günümüze Ermeni Kürt ilişkileri, Med Yayınevi, 1992, s. 203.
  4. Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East, 1. cilt, Infobase Publishing, 2009, ISBN 978- [], p. 385.
  5. Gérard Chaliand, A People without a country: the Kurds and Kurdistan, Zed Books, 1993, ISBN 9781856491945, s. 55. (İngilizce
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.