Dersim Vilayeti

Dersim Vilâyeti (Osmanlıca: ولايت درسم), Osmanlı vilayetlerden biri. 1879 yılında merkezi Hozat'ta olmak üzere oluşturulmuştur.

ولايت درسم
Vilâyet-i Dersim
Osmanlı İmparatorluğu Vilayeti

1879–1886
Merkez Hozat
Tarih
 - Kuruluş 1879
 - Kaldırılış 1886
Bugün parçası Türkiye

Tarihi

1879 yılında Erzurum Vilayetinden ayrılarak ayrı bir vilayet olan Dersim, 1886 yılında Mutasarrıflığa indirilmiş, 1892 yılında tekrar sancak yapılarak Mamuret-ul-Aziz Vilayetine bağlanmıştır.

Nüfus

Nüfus
Dersim
YılNüfus
188454.500
Y & G

Kazaları ve nahiyeleri

Vilayet bir müstakil sancaktı. Vilayetin kazaları ve nahiyeleri şunlar idi[1]:

  • Merkez kazası: Kermil, Elgazi (Balkan), Hozat (Dersim), Sekerik.
  • Mazkird kazası: Pah, Türüşmek, Mazkird, Mohindi.
  • Nazımiye kazası: : Haydaran (Ruşnek), Havkis (Hakis), Nazımiye (Kızılkilise), İrisik.
  • Peri kazası: Peri (Çarsancak), Vaskerd, Pertek, Şıvak (Etker).
  • Çemişgezek kazası: Çemişgezek, Kermili, Vaskovan, Başvartenik.
  • Pulur kazası: Zaruk, Pulur (Ovacık), Cerpazin.

Kaynakça

  1. Ahmet Hezarfen, Cemal Şener, Osmanlı Belgeleri'nde Dersim Tarihi (Osmanlıca-Türkçe 50 Adet Orijinal Belge), Etik Yayınları, Mart 2003, İstanbul, ISBN 975-8565-06-0, s. 172.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.