Osmanlı eyaletleri listesi

Osmanlı eyaletleri ve Osmanlı beylerbeylikleri listesi, Osmanlı Devleti'nde 250'den fazla eyalet vardır. 5 tane özerk bölge vardır. 1864'te kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile tüm eyaletler vilayete çevrilmiştir.

Harita

Liste

14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Osmanlı eyaletleri, Bir yeni beylerbeyliği Karaman Eyaleti'ni de kapsar.

1609'dan önce

1609'dan sonra yıkılan ve 1609'dan önce kurulan eyaletler burada belirtilmiştir.

Eyaletin adı Osmanlıca ve Türkçe adı Kalma süresi
Abhazya EyaletiAbhaz? yıl (1578–?)Sohumkale ve Gürcistan olarak da adlandırılıp Megralya, İmeretia ve günümüz Abhazya'sını kapsar – fethedilmekten ziyade Osmanlı himayesine girmiştir
Ahıska PaşalığıAhıska? yıl (1603–?)Samtskhe'den ayrılma veya Samtskhe topraklarıyla özdeş
Dağıstan EyaletiDağıstan? yıl (1578–?)Demirkapı olarak da bilinir – beylerbeyi yerine serdar tayin edilmiştir
DmanisiTumanis? yıl (1584–?)
Erzincan-Bayburt Eyaleti
GanjaGence16 yıl (1588–1604)
GoriGori? yıl (1588–?)Muhtemelen 1587'de eyaletin adı Tiflis olarak değiştirildi.
GyőrYanık4 yıl (1594–1598)
KakhetiKaheti? yıl (1578–?)Kaheti kralı bey olarak tayin edilmiştir.
Lazistan? yıl (1574–?)
LorriLori? yıl (1584–?)
MoldovaBoğdan1 yıl (sadece 1595)Boğdan Prensliği yeniden özerk prenslik yapıldı.
Nahçivan EyaletiNahçıvan/Nahcivan1 yıl (sadece 1603)
PotiFaş? yıl (1579–?)Trabzon Eyaleti'ne katıldı.
Sana EyaletiSan'a2 yıl (1567–1569)1569 yılında Yemen Eyaleti'ne katıldı.
ŞamahıŞamahı1 yıl (sadece 1583)Diğer adı Şirvan.
ZigetvarZigetvar4 yıl (1596–1600)Daha sonra Kanije Eyaleti'ne bağlandı.
Şirvan EyaletiŞirvan26 yıl (1578–1604)Beylerbeyi yerine bir serdar tarafından yönetilmiştir.
Tebriz EyaletiTebriz18 yıl (1585–1603)
Tiflis EyaletiTiflis8 yıl (1578–1586)Muhtemelen 1586'da Gori'nin yerini aldı.
Eflak PrensliğiEflak1 yıl (sadece 1595)Osmanlı Devleti'nin vassalıdır.
Revan EyaletiErivan21 yıl (1583–1604)Daha sonra Van Eyaleti'ne dahil edildi.
Zebid EyaletiZebit2 yıl (1567–1569)Yemen Eyaleti'ne dahil edildi.

1609 yılındaki Eyaletler

1609 yılında Osmanlı devletinde 42 eyalet bulunmaktadır.

Eyaletin adı Osmanlıca ve Türkçe adı Kalma süresi
Habeş EyaletiHabeş313 yıl (1554–1867)Kızıldeniz'in güneyindeki eyalet. Mekke ve Medineyi kısmen kapsamaktadır. 1867'de Mısır Hidivliği'ne verildi.
Adana Eyaletiآضنه Ażana (Adana)257 yıl (1608–1865)
Cezayir-i Bahr-i Sefid EyaletiCezayir-i Bahr-i Sefid329 yıl (1535–1864)Kapudan Paşa'nın mülkü - Denizi veya Denizli olarak da bilinir, sonraları Takımadalar Vilayeti
Halep Eyaletiحلب Ḥaleb (Halep)330 yıl (1534–1864)
Cezayir Eyaletiجزاير غرب Cezâyîr-i Ġarb (Cezayir Garp)313 yıl (1517–1830)
Anadolu EyaletiAnadolu434 yıl (1393–1827)
Bağdat Eyaletiبغداد Baġdâd (Bağdat)326 yıl (1535–1861)
Basra Eyaletiبصره Baṣra (Basra)326 yıl (1538-1864)
Bosna EyaletiBosna344 yıl (1520–1864)
Budin EyaletiBudin145 yıl (1541–1686)
Kıbrısقبرص Ḳıbrıṣ (Kıbrıs)092 yıl (1571-1660; 1745-1748)
Diyâr-ı Bekr Eyaletiدياربكر Diyârbekir (Diyarbakır)352 yıl (1515–1867)
Eğri Eyaletiاكر Egir (Eğri)065 yıl (1596–1661)
Mısır Eyaletiمصر Mıṣır (Mısır)350 yıl (1517–1867)
Erzurum EyaletiErzurum350 yıl (1514–1864)
Al-Hasa EyaletiLahsa112 yıl (1551–1663)Nadiren doğrudan yönetilmiştir.
Kefe (Theodosia)Kefe206 yıl (1568–1774)
Kanije EyaletiKanije088 yıl (1600–1688)
Karaman EyaletiKaraman381 yıl (1483–1864)
Kars EyaletiKars024 yıl (1580–1604)1604'te Samtskhe ile birleşmiştir. Nihayet 1845'te Erzurum Eyaleti'ne bağlanmıştır.
Dulkadir EyaletiMaraş, Dulkadır343 yıl (1521–1864)
Musul EyaletiMusul347 yıl (1517–1864)
Rakka EyaletiRakka270 yıl (1594–1864)
Rumeli EyaletiRumeli464 yıl (1362–1826)Anadolu'dan sonra büyük eyalettir. Rumeli'de bulunmaktadır.
Çıldır EyaletiÇıldır267 yıl (1578–1845)Çıldır'ın ele geçirilmesiyle kurulmuştur. Çıldır Eyaleti'nin başkenti Çıldır'dır. Çıldır, paşa sancağıdır. Ahıska 1829 yılında Rusya'nın eline geçmiş, başkenti Çıldır'da kalmaya devam etmiştir.
ŞehrizorŞehrizor308 yıl (1554–1862)1541'de Irak seferiyle ele geçirilmesiyle kurulmuştur. 1862 yılında Bağdat Eyaletine dahil edilmiştir.
Silistre Eyaleti sonra Özü EyaletiSilistre145 yıl (1541–1686)Sonraları nadiren Ochakiv (Özi) olarak da anılmıştır; İlk beylerbeyi Kırım Hanıdır.
Rum EyaletiSivas466 yıl (1398–1864)
ŞamŞam348 yıl (1516–1864)
Temeşvar EyaletiTımışvar (Temeşvar)164 yıl (1552–1716)
Trabzon EyaletiTrabzon403 yıl (1461–1864)
Trablusşam Eyaleti (Doğu Trablus)Trablus-ı Şam (Trablusşam)294 yıl (1570–1864)
Trablusgarp Eyaleti (Batı Trablus)Trablus-ı Garb (Trablusgarp)313 yıl (1551-1864)
Tunus EyaletiTunus340 yıl (1524–1864)
Van EyaletiVan316 yıl (1548–1864)
Yemen EyaletiYemen152 yıl (1517–1635; 1830–1864)

Kaynaklar:

  • Colin Imber. The Ottoman Empire, 1300-1650: The structure of Power. (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2002.)
  • Halil Inalcik. The Ottoman Empire: The Classical Age 1300–1600. Trans. Norman Itzkowitz and Colin Imber. (London: Weidenfeld & Nicolson, 1973.)
  • Donald Edgar Pitcher. An Historical Geography of the Ottoman Empire (Leiden, Netherlands: E.J.Brill,1972.)

Kurulanlar 1609–1683

Eyalet adı Osmanlı döneminde adı Kalma süresi
Girit EyaletiGirit198 yıl (1669–1867)
MoraMora181 yıl (1620–1687) ve (1715–1829)Başlangıçta Ege Adaları Eyaletinin bir parçasıydı.
PodoliaPodolya027 yıl (1672–1699)overseen be several serdars [chiefs] rather than a beylerbeyi
SidonSayda181 yıl (1660–1841)
Uyvar EyaletiUyvar022 yıl (1663–1685)
Varat EyaletiVarat031 yıl (1661–1692)

Kurulanlar 1683-1864

Eyaletin adı Osmanlı döneminde adı Kalma süresi
Edirne EyaletiEdirne38 yıl (1826–1864)
Manastır EyaletiManastır38 yıl (1826-1864)
Selanik EyaletiSelanik38 yıl (1826-1864)
Aydın EyaletiAydın38 yıl (1826-1864)
Ankara EyaletiAnkara37 yıl (1827-1864)
Kastamonu EyaletiKastamonu37 yıl (1827-1864)
Hersek EyaletiHersek18 yıl (1833–1851)
Hüdavendigâr EyaletiHüdavendigâr26 yıl (1841-1867)
Karesi EyaletiKaresi02 yıl (1845-1847)
Niş EyaletiNiş18 yıl (1846–1864)
Vidin EyaletiVidin18 yıl (1846–1864)

Galeri

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.