Hasan-ı Basri

Hasan-ı Basrî (Arapça: اَلْحَسَنْ بِنْ أَبِي الْحَسَنْ اَلْبَصْرِي‎ (el-Hasan ibn Ebi'l Hasan el-Basrî), 642–728), Fars anne ve babadan doğan, ünlü Müslüman vaiz, ilahiyatçı ve İslâm âlimi.[1][2] Ümmü Seleme'nin evinde yetiştirilen Hasan-ı Basri, Bedir Savaşı'nda muharebe eden 70 sahabi dahil olmak üzere İslam Peygamberi Muhammed'in birçok sahabesi ile tanışmıştır. Cemel ve Siffin savaşlarında İmam Ali'nin Şiîlerinden, yani taraftarlarından ve askerlerinden olup Şiî Müslümanlardan olduğu bilinmektedir.[3][4]

Hasan-ı Basrî, kendi kuşağının en önde gelen şahsiyetlerden biri olmuş, dindarlık, takvâ ve dünyayı kınaması ile tanınmıştır. 89 yaşında hicrî 5 Receb 110 Cuma gününde öldüğünde Basra'nın tüm ahalisi cenazesine katılmış, Basra'nın Cami Mescidi ilk defa ikindi namazı saatinde boş kalmıştır.[5] Hasan-ı Basri civardaki evliyaya bir örnek teşkil etmiş, şahsiyeti çağımızdakilere de etki etmektedir.[6]

Kaynakça

  1. Michael G. Morony, Iraq After the Muslim Conquest, Gorgias Press LLC, 2006. Excerpt from pg 189: "the parents of Al-Hasan Al-Basri were lower-class Persians and came from this part of Iraq (Baladhuri, Futuh, 344).
  2. Christopher Melchert, "ḤASANBAṢRI, ABU SAʿID B. ABI’L-ḤASAN YASĀR", in Encyclopædia Iranica. Accessed Nisan 2010.
  3. Cemel ve Siffin savaşlarında İmam Ali taraftarı (Şia) olan Hasan Basrî. Kaynak: Ehl-î Beyt'in sırları - Kays oğlu Süleym
  4. (İbn Nedim “Fehrest”kitabında bu haberi, 151 hicri yılında vefat eden meşhur tarihçi Muhammed bin İshak’tan almış; Şeyh Muhammed Muhsin al-Tahranî “Ez-Zeri’a ila tasanif al-Şi’a” adlı geniş çalışmasında Suleym bin Kays’ın kitabı hakkında geniş bilgi vermiştir, cilt: 2, sahife 152-159)
  5. Al-Din Al-Hanafi, Allama Qutb; Hasan Al-Basri. Prayers For Forgiveness. White Thread Press. ISBN 978-1-933764-07-8.
  6. Ritter, 14ff., 33, n. 5

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.