Das Schwarze Korps

Das Schwarze Korps, Schutzstaffel'in (SS) resmî gazetesiydi. Çarşamba günleri yayımlanır ve bedava dağıtılırdı. Başeditör SS lideri Gunter d'Alquen'di. Yayımcı, Franz Eher Verlag şirketinden Max Amann'dı. Makalelerde sıkça Katolik Kilisesi, Yahudiler ve diğerleri mahkûm ediliyordu.

Das Schwarze Korps, resmî SS gazetesi

İlk baskı 6 Mart 1935'te 70.000 kopyayla çıktı. Aynı yılın kasım ayında sayı 200.000'e, 1944'e kadar 750.000 adete yükseltildi. Gazete, üzerinde ciddi düzenleme yetkisine sahip olan Sicherheitsdienst ile yakın iş birliğinde yayımlandı.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.