Başpiskopos

Başpiskopos ya da Başepiskopos sözcüğü, Yunanca episkopos sözcüğünden gelir. Episkopos, epi (yukarıdan) ve -skopos (bakmak) sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve "yukarıdan izleyen, gözeten" anlamlarına gelir.[1]

Ortodoks Kilisesinde

Başpiskopos, Ortodoks Kiliseleri'nde Kilise'nin ve "Sen Sinod"'un başıdır. Ülkesindeki diğer piskoposlar ve metropolitler tarafından seçilir ve sinoda başkanlık yapar. Bazı ülkelerin başpiskoposları patrik sıfatını da kullanırlar (İstanbul, İskenderiye, Antakya, Kudüs, Rusya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Patrikleri vs.)

Antakya Ortodoks Kilisesi ve Slav Ortodoks Kiliseleri'nde Başpiskoposluk makamı Metropolit'ten daha aşağıdayken, diğer ortodoks kiliselerinde tam tersidir.[2][3]

Katolik Kilisesinde

Katolik kiliselerinde ise bu unvan daha geniş bir yönetim çevresine sahip piskoposlara verilir. Roma başpiskoposu Papa olarak adlandırılır ve Katolik Kilisesi'ndeki en yüksek makamın sahibidir. Katolik başpiskoposlar da piskoposlar gibi evlenemezler, cinsel ilişkide bulunamazlar ve bekar yaşamak zorundadırlar.

Anglikan Kiliselerinde

Birleşik Krallık'taki Canterbury başpiskoposu Anglikan toplumunun sembolik lideridir.

Kaynakça

  1. Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003, bishop
  2. "Catholic-hierarchy.org". 1 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2012.
  3. "Canon 437 of the Code of Canon Law". 14 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2012.

Dipnotlar

    Ayrıca bakınız

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.