Yukagir dilleri

Yukagir dilleri, Sibirya'daki Kolıma nehri havzasının yakında yaşayan Yukagir halkları tarafından konuşulan iki dilden oluşan dil ailesidir. 2002 Rusya genel nüfus sayımına göre konuşan kişi sayısı 604.

Yukagir
Coğrafi dağılım Kuzeydoğu Sibirya
Sınıflandırma Ural-Yukagir dilleri?
Yukagir dillerinin yer alması. Çizgi: 18. yüzyıl sonunda. Kırmızı: 20. yüzyıl sonunda. Mor: Çuvanların şimdiki yer alması.

Sınıflandırma

Diğer dillerle akrabalığı tam olarak bilinmiyor. Bazı dilbilimcilerin ileri sürdüğü varsayımlara göre, Ural dilleriyle uzak ilgili olarak Ural-Yukagir dil ailesi oluşturuyorlar.[1]

Ailesinin içeriği

Günümüze kadar iki dil canlı kalıyor:

  • Kuzey Yukagirce, Tundra Yukagircesi olarak da bilinen
  • Güney Yukagirce, Kolıma Yukagircesi olarak da bilinen

Geçmişte daha 2 dil oldu:

  • Omokça
  • Çuvança

Omokça ve Çuvança 18. yüzyılda öldüler. Günümüz Çuvanlar Çukçice ve Rusça gibi diller konuşuyorlar.

Kaynakça

  1. Collinder, Björn (1940) Jukagirisch und Uralisch. Uppsala: Almqvist & Wiksell.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.