Yahuda'nın Mektubu

Yahuda'nın Mektubu, Yeni Ahit içerisinde katolik mektuplardan biri olarak kabul edilen mektuptur. 461 kelime ile Yeni Ahit içerisindeki en kısa üçüncü kitapçıktır.

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Petrus'un ikinci mektubuna benzer bir biçimde Yahuda'nın mektubunda da yanlış öğretilere karşı uyarılar bulunmaktadır.

15. Bap'ta apokrif Hanok kitabı'ndan alıntı yapılmaktadır.

İçerik

1,1-1,2 Giriş
1,3-16 Günah ve yargı
1,16-25 Uyarılar ve öğütler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.