1. Petrus

Petrus'un birinci mektubu ya da 1. Petrus, Yeni Ahit'in kitapçıklarından biri. Kendisini Havari Petrus olarak tanıtan yazarı tarafından Neron döneminde Küçük Asya'da (Kapadokya, Galatya, Pontus, Bitinya) baskı altında tutulan Hristiyanlara ve kiliselere hitaben yazılmıştır. Yazar mektubu Babil'den yazdığını belirtmesine karşın Roma'da iken yazdığı ve Babil adının bir simge olarak kullanıldığı düşünülmektedir.[1]

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Mektubun alıcısının inançlarından uzaklaşan Hristiyanlar olduğu anlaşılmaktadır. Mektup, paganlar arasında yaşayan bu hristiyanlara kuvvet vermek amacıyla yazılmıştır ve içerisinde çeşitli tavsiyeler bulunmaktadır. Mektupta yazılanlara göre hristiyanlar devlet organlarının isteklerine boyun eğmeli ve bu sayede pagan toplumunu etkilemelidir.

İçerik

1,1-1,2 Giriş
1,2-12 Göksel miras
1,12-25 Kutsal olun
2,1-12 Diri taş, seçkin halk
2,13-25 Yöneticilere bağımlı olun
3,1-7 Karı koca ilişkileri
3,7-22 Doğruluk uğruna acı çekmek
4,1-11 Tanrı için yaşamak
4,11-19 Mesih uğruna acı çekmek
5,1-11 İhtiyarlar ve gençler
5,12-14 Son selamlar

Kaynakça

  1. "Petrus'un birinci mektubu". incil.com. 27 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.