1. Timoteos

Timoteosa Birinci Mektup, ya da kısaca 1. Timoteos, Hristiyanlığın kutsal kabul ettiği Yeni Ahit içerisinde bulunan bir kitap, bölüm. Pavlus'un mektuplarından biri olan 1. Timoteos'un, her ne kadar Pavlus tarafından yazıldığı düşünülse de, dilin kullanımındaki farklı stiller Pavlus'un otoritesini kullanmak isteyen anonim başka çevrelerin de metni kaleme almış olabileceği düşüncesini akılalra getirmektedir.

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.