Pavlus Hristiyanlığı

Pavlik kiliseler veya elçisel kiliseler, Hristiyan misyoner Pavlus'un İkinci Misyon Gezisi ve sonrasında kurduğu kiliseler. Aralarında Hristiyanlığın ilk yedi kilisesi yer almakta olup bunların yedisi de Anadolu'dadır.

İnanca göre Pavlik Kilise; Hristiyan müjdeci, peygamber ve Tanrı tarafından elçi atanan Tarsuslu Pavlus'un, Kudüs ve Antakya merkezlerinden yola çıkarak, Anadolu, Doğu Avrupa ve Roma'ya yaptığı geziler sırasında Hristiyanlığı insanlığa vaaz etmesi sonucu kurulan kiliselerdir. Aslında Hristiyan tarihinde bu kiliselere elçisel kiliseler denmektedir. Elçisel kiliseler mevcut kiliselere temel teşkil etmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.