Kayıtsızlık eğrileri

Kayıtsızlık eğrileri, İktisat biliminin tüketici seçimlerine dair bir dizi varsayımını grafik üzerinde göstermeye yarayan eğrilerdir. İngilizcede "indifference curve" olarak bilinirler. Kayıtsızlık eğrileri, tüketicinin seçim kümesi içinde, kendine nicelik olarak eş fayda sağlayan noktaların bir araya getirilmesi ile oluşur. Tüketicinin, bu küme içinden yaptığı seçimler belli önkabulleri sağlamakta ise, kayıtsızlık eğrileri belli şekiller alabilir (örn: içbükey, dışbükey)

Ayrıca bakınız

Bu örnekte tüketici daha üst seviyede fayda seviyesi vereceğinden 13 ile gösterilen eğriyi diğer eğrilere tercih edecektir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.