Arz şoku

Arz şoku, maliyet değişikliklerinin toplam arz eğrisini hissedilebilir ölçüde kaydırmasıdır. Arz şokları, üretim tekniğinin değiştirilmesi, yeni ürün girdisi, hava koşullarının normalin dışında gelişmesi, yeni hammadde kaynaklarının yaratılması ve hammadde fiyatlarında hissedilebilir ölçüde yükseliş ve düşüşlerin gerçekleşmesidir.

1970'lerin ortalarından itibaren petrol fiyatlarının ciddi oranda artışıyla Arz Şoku kavramı literatüre girmiştir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.