Pazar yapısı

Ekonomide pazar yapıları rekabet etme şekillerine göre çeşitli şekillerde olur.

  • Tam rekabet, çok sayıda firmanın oluştırduğu pazar yapısıdır ve ürünler homojendir.
  • Monopolcü rekabet rekabetçi pazarda denilir. Çok sayıda bağımsız firmanın küçük parçalar halinde pazarı paylaşmasıdır.
  • Oligopol az sayıda baskın firmanın %40'tan fazla bir oranla pazarı paylaşmasıdır.
  • Monopol hizmet ya da ürünü üreten tek bir firmanın olduğu pazar yapısıdır.
  • Doğal monopol
  • Monopson tek bir alıcının olduğu pazar yapısıdır.
Basit pazar yapısı
Pazar yapısı Satıcı giriş engeli Satıcı sayısı Alıcı giriş engeli Alıcı sayısı
Tam rekabet Hayır Çok Hayır Çok
Monopolcü rekabet Hayır Çok Hayır Çok
Oligopol Evet Birkaç Hayır Çok
Oligopson Hayır Çok Evet Birkaç
Monopol Evet Tek Hayır Çok
Monopson Hayır Çok Evet Tek
Ekonomi

Ana hatlar
Genel sınıflandırma

Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomiler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.