Toplam talep

Toplam talep, bir ekonomide belirli bir zaman diliminde nihai mal ve hizmetlere yönelik bireysel taleplerin toplamıdır. Her fiyat seviyesinde yapılması planlanan harcamaların toplamından oluşmaktadır.

Price Level:Fiyat Düzeyi, Real Output:Reel Çıktı, Potential Output:Potansiyel Çıktı, Short Run Aggregate Supply:Kısa Dönem Toplam Arz, AD:Toplam Talep, New AD:Yeni Toplam Talep, P:Fiyat, Y:Gelir,Hasıla. Şekilde görüldüğü gibi Toplam Talebin bileşenlerinden birinin artışı AD'yi(Toplam talep eğrisini) sağa kaydırır. Bu da hem üretim düzeyini(Y) hem fiyat düzeyini(P) arttırır.

Toplam talep eğrisi ise, mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fiyat ve hasıla düzeyi bileşimlerini göstermektedir.

Toplam talebin bileşenleri:

  • hane halkının tüketim harcamaları
  • firmaların yatırım harcamaları
  • kamunun mal hizmet alımları
  • dış talep

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.