IS-LM modeli

IS-LM modeli, mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi göstermeye yarayan makroekonomik bir araçtır. IS ve LM doğrularının kesişme noktası, Genel Denge olarak adlandırılır.[1]. Bu noktada tüm ekonominin mal ve para piyasalarında eşzamanlı olarak eşitlik söz konusudur. IS-LM sırasıyla; Yatırım (Investment) Tasarruf (Saving) / Likidite Tercihi (Liquidity preference) Para arzı (Money supply) anlamına gelmekte ve İngilizce anlamının baş harflerinden türetilmiştir.

IS doğrusu sağa kayınca faiz oranını (i) yükseltir ve reel ekonomide genişlemeye neden olur (Reel GSYİH, ya da Y).

Modelin dışa açık küçük ekonomiler için geliştirilmiş olanı Mundell-Flemming Modeli diye de adlandırılır.

IS doğrusu I ve S eğrilerinin eşitliğine dayanır. Mal piyasasında dengeyi ifade etmektedir. Basit Keynesyen modelin aksine faiz haddinin sabit olmadığı durumlarda geçerlidir. IS doğrusunun eğimi ile yatırımın faize duyarlılığı (b ne kadar büyükse IS doğrusu o kadar eğiktir.) arasında doğru orantı vardır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Robert J. Gordon, Macroeconomics eleventh edition, 2009
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.