Yatırım

Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir. Yatırım harcamasının sonucunda ortaya çıkan yatırım, orta ve uzun dönemde getiri sağlamaya devam eder.

Dar anlamda yatırım, yatırım mallarının satın alınması şeklindeki yatırım harcamasıdır. Geniş anlamda ise verimliliğin artırılması amacıyla insan kaynaklarına yapılan harcamalar da yatırım olarak kabul edilmelidir.

Yatırımcılar genellikle daha riskli yatırımlardan daha yüksek getiri beklerler. Düşük riskli bir yatırım yapıldığında, getiri de genellikle düşüktür.

Yatırımcılara özellikle acemi yatırımcılara, genellikle belirli bir yatırım stratejisi benimsemeleri ve portföylerini çeşitlendirmeleri tavsiye edilir. Farklılaşma genel riski azaltmanın istatistiksel etkisine sahiptir.

Terminoloji ve risk

Bir yatırımcı, akıllıca yapmadığı sürece yatırdığı sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybetme riski taşıyabilmektedir. Yatırım, sermayeye yapmadan veya risk taşımadan elde edilen arbitrajdan farklıdır.

Tasarruflar, finansal açıdant sağlayıcının temerrüde düşme riskini (normalde uzak) taşır.

Döviz tasarrufları da, döviz kuru riski taşır: Bir tasarruf hesabının para birimi, hesap sahibinin ana para biriminden farklıysa, iki para birimi arasındaki döviz kurunun olumsuz bir şekilde hareket etme riski vardır. Böylece tasarruf hesabının değeri azalır ve hesap sahibinin ana para biriminde ölçülür.

Tasarrufların aksine, yatırımlar hem daha çeşitli risk faktörleri hem de daha fazla belirsizlik ve de daha fazla risk taşır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.