Sermaye kaçışı

Ülke ekonomisinin genel olarak iyi durumda olmaması, siyasi istikrarsızlık, askeri gelişmeler gibi nedenlerin etkisiyle tasarruf sahiplerinin ellerindeki fonları daha güvenilir bölgelere yönlendirmeleri sermaye kaçışı kavramı ile ifade edilir.

Sermaye kaçışı, uzunca bir tarih olan ve 20. yüzyılda çeşitli ülkelerde ekonomik, sosyal ve politik krizlere sık sık eşlik eden bir olgudur. 1980'lerde gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı dış borç krizleri, gelişmiş ülkelerden bu ülkelere olan sermaye girişlerindeki dramatik düşüş ve eş zamanlı olarak gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı, sermaye kaçışı fenomenini hem akademik hem de politik çevrelerde oldukça geniş şekilde tartışılan konulardan biri haline getirmiştir. Sermaye kaçışına yönelik değerlendirmeler genel olarak, ulusal politikalardaki dengesizlikler üzerine yoğunlaşmaktadır. Eğer, hükûmetler rasyonel ekonomik politikalar izlerlerse büyük olasılıkla sermaye kaçışı gerçekleşmeyecektir.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

http://www.alomaliye.com/temmuz_06/talha_apak_sermaye_kacisi.htm

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.