İktisat

İktisat; yiyecek, zaman veya para gibi sarf malzemelerinin tüketiminde iktisadi davranma, koruyucu, tutumlu, ihtiyatlı veya ekonomik olma ve atık, gösterişsizlik veya savurganlıktan kaçınma kalitesidir.[1] Ayrıca iktisat (ekonomi), üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinlikleri inceleyen bir bilim dalını ifade etmektedir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.