Işıklı Gölü

Işıklı Gölü ya da Çivril Gölü, Denizli ili Çivril ovası üzerinde yer alan bir tatlısu gölüdür. Büyük Menderes ırmağı Işıklı Gölü'nden çıkar.Göl yazın karasal tarımda sulama amacıyla kullanılması nedeniyle derinliğinde 3 metreye varan yıllık varyasyon göstermektedir[1].Göl, aynı zamanda bir düzenleyici (regulateur)’dir. Işıklı gölünün geleğeni de gideğeni de vardır.[2] Aslında doğal bir göl olmasına karşın su seviyesinin yükseldiği dönemlerde etrafında yer alan yerleşim yerlerinin ve tarım alanlarının su baskınlarından korunması için DSİ tarafından etrafına bent yapılması suretiyle bir baraj gölüne dönüşmüştür.[3] Gölün güneybatısında yapılmış bir düzenekle, sular Büyük Menderes’e aktarılır ve ekeneklerin sulanmasında kullanılır.[2]  Son yıllarda makrofitlerin aşırı çoğalmasıyla bir otlanma problemi yaşanmaktadır.[3] Günümüzde göl sulama, balıkçılık ve balık çiftlikleri amaçları ile değerlendirilmektedir. Göl, kerevit vebasının 1984 sonbaharında Türkiye'de görüldüğü ilk yerdir.

Işıklı Gölü

Fiziksel özellikleri

Gölün Denizli'deki konumu

Göl türü

Işıklı Gölü Bir tatlı su gölüdür. 

Yüz ölçümü ve derinliği

Işıklı Gölü’nün maksimum yüzey alanı yaklaşık 64 km² olup, maksimum derinliği ise 8.7 m’ye ulaşmaktadır. [1]

Beslendiği akarsular

Göl; Kufi Deresi, Işıklı Pınarları, Büyük Menderes, Akçay Deresi ve yer altı suları ile beslenmektedir.[1]

Doğal yaşam

Göl su kuşları için önemli bir yaşam, yumurtlama, kuluçka ve göç ortamı oluşturmaktadır. Bölgede kuluçkaya yatan arasında Küçük balaban, Alaca balıkçıl, küçük-büyük ak balıkçıl, Erguvan balıkçıl, çeltikçi, boz kaz, angıt, pasbaş dalağan, deniz kartalı, saz delicesi, kızıl şahin, uzunbacak, Gülen sumru, Kır incir kuşu önemli örneklerdir. Kışın gölde gözlenen su kuşları arasında Küçük karabatak, büyük ak balıkçıl, sakarca, boz kaz, çamurcun, kıl ördek, kepçel, batak çulluğu örnek verilebilir. Ayrıca deniz kartalı, sakallı akbaba,Gökçe delice, büyük orman kartalı, Şah kartal, bıyıklı doğan, ulu doğan bölgede kışlayan yırtıcı kuşlardır. Göl taşıdığı potansiyel nedeniyle Önemli Kuş Alanı (ÖKA) ilan edilmiştir.

Çevre sorunları

Gölde yaban yaşamı ağır bir tehdit altındadır. Avcılar kurallara aldırmadan, yılın her mevsiminde avlanırlar. Gerçek bir koruma statüsü belirlenememiştir. Gölün Ankara, Bursa gibi yerlere fazla uzak olmayışı, doğal varlıkların süratle bozulmasına uygun koşulları yaratır. Ateşli silahların yaygın kullanımı bu değerli sulak alanın, kuş popülasyonunun zara görmesine yol açmaktadır.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Yılmaz, M., 1992. The Final Report of Limnological Investigation of Çivril (Işıklı) Lake Project, (in Turkish). Tarım ve Köy İş. Bakanlığı, Tar. Araş. Genel Md., Su Ürün. Araş. Enst. Md., Eğirdir, 192 s.
  2. GÜNEY.E. 2004. Türkiye Hidrocoğrafyası,Dicle üniversitesi, s.205
  3. Kuru, M., S. Balık, M. R. Ustaoğlu, E. Ünlü, E. Taşkavak, A. Gül, M. Yılmaz, H. M. Sarı, F. Küçük, B. Kutrup, M. Hamalosmanoğlu, 2001. The Evaluation Project of Wetlands in Turkey for Fish Criterions of Ramsar Convention, (in Turkish). T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü 289 s.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.