Acıgöl (Konya)

Acıgöl, Konya ili, Karapınar ilçesi sınırları içinde yer alan volkanik maar gölüdür. Karapınar Düzlüğü'nde, Meke Krater Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alır. Karapınar-Ereğli yolu üzerinde 8. km'dedir. Denizden yüksekliği 988 m, alanı 400 hektar olan göl elips biçimlidir. Genişliği 1750 m–1250 m kadardır.[1]

Konya Acıgöl

Genel özellikleri

Acıgöl, Karacadağ'ın güneydoğu kenarında volkanik alanda patlamayla oluşan bir çukurda oluşmuştur. Göl kıyıları oldukça diktir. Magnezyum sülfatdan dolayı suları acı-tuzludur. Bu nedenle mikroskobik de olsa içinde canlı yaşamaz[2].

Orta Miyosen'de Arap Levhası ve Avrasya Levhasının birbirine yaklaşması sonucu Üst Miyosen ve Kuvaterner'de Kapadokya Volkanik Kompleksi, Orta Anadolu Volkanik Provensi gibi isimler verilen alanda bölgede çok fazla volkanik olay oluşmuştur. Orta Anadolu'da bu faaliyetler sonucu Hasandağı-Karapınar arasında andezit-bazalt bileşimli kayalar, lav akıntıları, cüruf konileri, maarlar oluşturmuştur. Bölgede bulunan Acıgöl, Meke Gölü, Yılan obruğu ve Meke obruğu Karapınar grubu altında toplanır[3].

Orta Anadolu'da Kuvaterner Volkanizmasının bir parçası olan Acıgöl ve Meke Gölü'ndeki bazaltik kayaçlar derin manto kaynaklı olup, kıtasal kabuk tesiriyle alana yerleşmesinin ürünleridir[3].

Galeri

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "KOP BÖLGESİ GÖLLERİ, DEPOLAMALARI VE SULAK ALANLARI" (PDF). 22 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2014.
  2. "kop.gov.tr". 15 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2014.
  3. GÜLLÜ, Bahattin; KADIOĞLU, Yusuf Kağan (2019). "Meke ve Acıgöl (Karapınar-Konya) volkanitlerinin Petro-kimyasal özellikleri". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 13 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2020.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.