François de Sales

François de Sales[1][2] (Thorens-Glières, Savoy Düklüğü, 21 Ağustos 1567 - Lyon, Fransa Krallığı, 28 Aralık 1622) Piskopos, Mistik.

François de Sales
Piskopos - Kilise Doktoru - Mistik
Doğum 21 Ağustos 1567
Thorens-Glières, Savoy Düklüğü
Ölüm 28 Aralık 1622
Lyon, Fransa Krallığı
Kutsayanlar Katolik Kilisesi
Türbe Annecy Bazilika - Fransa
Yortu 24 Ocak

1661’de Papa VII. Alexander tarafından kutsanmış, dört yıl sonra azizliği tanınmıştır. 1877’de Papa IX. Pius tarafından Kilise Doktoru ilan edilmiştir. Yortusu 24 Ocaktır.

Hayatı

François de Sales asil bir aileye doğmuştur. Babası altı çocuğundan ilki olan François’in hakimlik kariyerine sahip olabilmesi için en okullarda okumasını istemiştir. 1592’de hukuk ve teoloji doktorasını almıştır. Yaşadığı içseş bir krizden sonra hayatını Tanrı’yı sevme ve O’na hizmet etmeye adamaya kara vermiştir. Kararından sonra da rahip olmuştur. 1602’de Cenevre Piskopos’luğuna atanmıştır. O dönemde Cenevre Kalvinistlerin kontrolü altında olduğundan ve kendisine kapalı olmasından ötürü Annecy (Bugünün Fransa’sında olan)’de ikamet emiştir. Diyakozluğu tüm avrupada o dönemler için başarı sayılacak, etkili organizsyonu, azimli ruhbanları ve iyi donanımlı rahip olmayan yardımcıları sayesinde ün kazanmıştır.

Jeanne de Chantal ile birlikte 6 Temmuz 1610’da Annecy de kadınlar için Visitation (Visitandineler) tarikatini kurmuştur.

Mistik Yazar

En ünlü eseri Adanmışlık Hayatı’na Giriş olmuştur. Bu eserinde manevi hayatta ilerlemk için hayır işlerinin kefaretten üstün olduğu nasihatini vermektedir. François de Sales aynı zamanda mistik bir eser olarak Tanrı Sevgisi üzerine Düşünceler’i, bununla beraber manevi kılavuz olarak değer gören birçok mektup ve Jeanne de Chantal ile beraber derlediği Manevi İstikamet için Mektuplar adlı kitabı da bırakmıştır.

Adanmışlık Hayatı’na Giriş hem protestan hem de katolik çevrelerce iyi karşılanmış ve popüler olmuştur. Thomas a Kempis’in Mesih’e Benzemek kitabı gibi, Hristiyan geleneği içinde manevi bir klasik olarak görülmektedir.

Adanmışlık Hayatı’na Giriş beş parçadan ya da ‘kitap’tan oluşmaktadır, her bölüm bir Hristiyanın kutsallığa giden manevi yolculuğunda bir adım ile ilgilidir.

   • Bölüm I; Adanmışlık Hayatı için kesin bir kararlılık kazanmak
   • Bölüm II; Dua ve sakramentler
   • Bölüm III; Erdemin Uygulanması (Sabır, uysallık, tevazu, itaat, bekaret ve yoksulluk)
   • Bölüm IV; Bazı yaygın baştan çıkartmalar ve onların üstesinden nasıl gelineceği
   • Bölüm V; Ruhta adanmanın Yenilenmesi ve Onaylanması

Tanrı Sevgisi üzerine Düşünceler mistikliği en belirgin eseridir. Bu kitap François bize Tanrı ve insan arasındaki birlikteliğin yaratılışın sebebi olduğunu hatırlatır. Dua aracılığıyla bu iletişim mümkün olabilmektedir. Dua dindar bir kaçış değil aksine sevginin mükemmel ifadesidir.

Ayrıca 1600’de Katolik teolojisi ve pratiğinin haça ya da çarmıha hürmet göstermesinin bir açıklaması olan Haç Standardının Savunması’nı yayımlatmıştır.

Vincent de Paul, François de Sales ile Paris’te 1618 ya da 1619’da biraraya gelmiştir. François’in maneviyatı ve yazıları Vincent’i derinden etkilemiştir.

Tanrı’yı sevmede rol modeli olarak Meryem’in kalbinin mükemmelliği üzerine yazıları Jean Eudes’i etkilemiş ve İsa ve Meryem’in kalplerine adanmasına aracı olmuştur.

Kaynakça

  1. A Dictionary of Christian Spirituality. Gordon S. Wakefied (İngilizce). SCM Press LTD. 1983. ss. 158-159.
  2. New Catholic Encyclopedia - Second Edition (İngilizce). Thomson and Gale. 2003. ss. 866-869 Cilt: 5 ISBN 0-7876-4009-3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.