Ancus Marcius

Ancus Marcius (MÖ 640– MÖ 616), Tullus Hostilius'tan sonta tahta çıkan dördüncü Roma Kralı.

Tıpkı saygın büyük babası Numa (Marcius II ve Numa'nın kızı Pompilia'nın oğludur) gibi, o da barışçı ve dindar birisiydi ancak topraklarını savunmak için savaşmak zorunda kalmıştı. Latinleri yenmiş ve sonradan plebler'in ataları olan bir kısmını Aventine Tepesi'ne yerleştirmiştir. Janiculumdaki mevzileri kuvvetlendirmiş, Tiber Nehri üzerine Pons Sublicius olarak bilinen ahşap köprüyü yaptırmış, Ostia limanını inşa ettirmiş, tuzla'lar kurmuş ve MÖ 625 yılında insanların ne yapılacaklarına karar verilene kadar tutulduğu bir hapishane inşa ettirmiştir. Bu zamana kadar en popüler cezalandırma yöntemi insanları sürgüne göndermekti.

Ancus Marcius, ikinci ismi Numa Marcius'dan da anlaşılacağı üzere Numa'nın bir kopyası, sırdaşı ve onun pontifexidir. Ancus'un Numa'dan ayırt edilebilmesi için ilki, tibet üzerindeki ilk ahşap köprüyü inşa etmesine istinaden "köprü inşa eden" anlamındaki "pontifex" olarak tanımlanır. Numa gibi Ancus'da doğal nedenlerle ölmüştür. Ardılı olarak oğlu değil, Lucius Tarquinius Priscus başa geçmiştir.

Çeviri kaynağı

  Önce gelen:
  Tullus Hostilius
  Roma Kralı
  MÖ 642-MÖ 617
  Sonra gelen:
  Tarquinius Priscus
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.