Tuzla

Tuzla aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Yerleşim Birimi

Bosna-Hersek Federasyonu
Türkiye

Coğrafya

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.