X. Konstantinos

X. Konstantinos Dukas (Yunanca: Κωνσταντίνος Ι' Δούκας) (ö. 22 Mayıs 1067), 1059-1067 yılları arasında tahtta kalan Bizans imparatoru.

X. Konstantinos Dukas
Κωνσταντίνος Ι' Δούκας
İmparator X. Konstantinos sikkesi
Bizans İmparatoru
Hüküm süresi 1059–1067
Önce gelen I. İsaakios
Sonra gelen Romen Diyojen
Eş(leri) Eudokia Makrembolitissa
Çocukları VII. Mihail,
Andronikos Dukas,
Konstantios Dukas,
Anna Dukena
Theodora Anna Dukena Selvo
Zoi Dukaina
Hanedan Dükas Hanedanı
Babası Andronikos Dukas
Ölüm 22 Mayıs 1067
Konstantinopolis

İmparatorluk dönemi

Konstantinos Dukas, bir Paflagonyalı büyük toprak sahibi soylu olan ve bir müddet Meosia themasında strategos (askeri vali) olan, "Andronikos Dukas"'ın oğlu idi. Konstantinos, Patrik I. Mihail Kirularios'un yeğeni Eudokia Makrembolitissa ile ikinci evliliğini yapınca saray bürokrasisi içinde yerini güçlendirdi. 1057'de I. İsaakios'un imparatorluğu bir komplo ile ele geçirmesi sırasında İsaakios taraftarı olmuştu. Sivil soylu bürokratların temsilcisiydi ve bu nedenle İsaakios'un reform tedbirleri aleyhinde olan saray bürokrasinin fikirlerini savunucusu oldu. Konstantinos Dukas'ın bu muhalif tutumuna rağmen, hasta olan İsaakios, çok güçlü danışmanı Mihail Psellos'un tavsiyelerine uyarak, Kasım 1059'da Konstantinos Dukas lehine imparatorluk tahtından feragat etti ve X. Konstantinos Dukas imparator olarak taç giydi.

Konstantinos'un tahta çıkması sivil aristokrasinin bir zaferiydi. Yeni imparator hemen genç oğullarına ortak imparator olarak tac giydirerek ve kardeşi İoannis Dukas'ı imparatorluğun hemen altında en yüksek rütbe olan "Sezar" unvanını vererek iktidara bağlarını güçlendirdi. Sivil bürokratların ve yüksek kilise hiyerarşinin temsilcisi olarak bu yüksek burjuvazinin en geniş tabakalarının senatoya girmesini kolaylaştırdı ve bürokrasiye yaptığı harcamalar dolayısıyla devlet hazinesi zorlanmaya başladı.

Ama buna bulduğu çareler yeteneksizliğini iyice ortay çıkardı. Artan devlet harcamalarını ve mali gereksinimleri karşılamaya çare olarak asker sayısını azaltma ve sınır savunmasını zayıflatmayı uygun buldu. Devlet harcamalarında gereken kısıntıları hep Bizans ordusunun askerî gücünün azaltılması ve ordunun eğitiminin kısılması şeklinde uyguladı. Selçuk Türklerinin ve Türkmenlerin Batıya yönelerek Anadolu'ya sızmalarının en kesif olduğu bir dönemde Bizans doğu yerel askerî savunmasını, 50.000 askerden oluşan Ermenistan yerel milis gücünü dağıtarak, nerede ise ortadan kaldırdı. Bizans ordusunun ana direği askerleri ve askerî komutanları sağlayan Anadolu büyük toprak sahibi soyluları kendisinden gittikçe hoşnutsuz oldular. Soylu askerî komutanlar İsaakios'u geri getirmek hedefiyle 1061'de Konstantinos'a bir suikast düzenlediler ama bu başarılı olmadı.

Konstantinos'un sonunda aklı başına geldi ve ülke savunmasını pekiştirme ve asker sayısını artırılması gerektiğini anladı. Bu nedenle halktan alınan vergileri artırdı. Böylece halk kitlelerinin de kendinden soğumalarına neden oldu.

Konstantinos imparatorluğa geldiği zaman zaten epeyce yaşlıydı ve imparatorluk yaptığı dönemde sıhhati hiç iyi değildi. Sonunda 22 Mayıs 1067'de hayat gözlerini kapadı. Konstantinos'un ölümü üzerine karısı Eudokia, üç oğlu (Mihail, Andronikos ve Konstantios) adına naipliği üstlendi.

Ailesi

Konstantinos Dalassenos adlı bir soylunun kızı ile yaptığı ilk evlilikten hiç çocuğu olduğu bilinmemektedir.

İkinci eşi olan Eudokia Makrembolitissa ile şu isimlerde çocukları olmuştur:

Dış kaynaklar

Resmî unvanlar
Önce gelen:
I. İsaakios

Bizans İmparatoru

1059–1067
Sonra gelen:
Romen Diyojen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.