Mandibular ikinci küçük azı dişi

Mandibular ikinci küçük azı dişi, mandibular birinci premoların distalinde (orta hattın uzağında) ve mandibular birinci moların mezialinde (orta hattın yakınında) konumlanmıştır. Bu premoların görevi çiğneme esnasında mandibular birinci molara yardım etmektir. Mandibular ikinci premoların üç adet tüberkülü vardır. Bukkalde (yanağa bakan tarafta) bir büyük tüberkül vardır ve lingualdeki (dile bakan tarafta) iki tüberkül iyi gelişmiş ve fonksiyoneldir, bu bakımdan çiğnemeye yardımcıdır. Mandibular birinci premolar küçük bir kanine benzerken mandibular ikinci premolar daha çok bir birinci molara benzemektedir. Mandibular premolarlar süt dentisyonda bulunmazlar. Süt dentisyonda daimi premolarların yerini tutan dişler premolar değil süt molar dişlerdir.

Mandibular ikinci küçük azı dişi
Mandibular ikinci küçük azı dişi kırmızı ile işaretlenmiştir. Süt dişlenmede premolar dişler yoktur.
Tanımlayıcılar
Microsoft Academic 2778364104
FMA 55804

Kaynakça

  • Ash, Major M. and Stanley J. Nelson, 2003. Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion. 8th edition.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.