Maksiller yan kesici diş

Maksiller yan kesici dişler ya da maksiller lateraller, maksiller orta kesici dişin distalinde (yüzün orta hattından uzağa) ve maksiller köpek dişinin meziyalinde (yüzün orta hattına yakın) yerleşmiş bir çift üst (maksiller) diştir. Diğer kesici dişler gibi bu dişin de görevi çiğneme esnasında besinleri kesmektir. Bu dişlerde genellikle tüberkül bulunmaz ancak Talon tüberkülü olarak bilinen bir anomali en çok bu dişte görülür. Dişin besini kesen yüzey alanına insizal kenar ya da kesici kenar denir. Maksiller yan kesicinin süt dişi ile kalıcı dişi arasında küçük de olsa bazı farklılıklar vardır. Maksiller yan kesici dişler kapanışta mandibular yan kesici dişlerle temas kurar.

  Maksiller yan kesici diş
  Tanımlayıcılar
  Microsoft Academic 2778126087
  FMA 290194

  Kaynakça

  • Ash, Major M. and Stanley J. Nelson, 2003. Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion. 8th edition.
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.