Tüberkül

Tüberkül diş üzerindeki anatomik çıkıntılara denir.

Kanin dişlerinin genelde bir tüberkülü varken, küçük azı dişlerinde iki tüberkül bulunur.Büyük azı dişleri ise dört veya beş tüberküllü olurlar. İnsanların çoğunluğunda üst çenedeki büyük azı dişlerinde, özellikle birinci büyük azılarda Carabelli tüberkülü denilen beşinci bir tüberkül bulunmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.