Maksiller birinci küçük azı dişi

Maksiller birinci küçük azı dişleri ya da maksiller ikinci premolarlar üst çenede maksiller kaninlerin distalinde (yüzün orta hattından uzakta), maksiller ikinci premolarların meziyaline (yüzün orta hattına doğru) yerleşmiştir. Bu premoların görevi kaninlere besini koparmak açısından benzer. Bu işlev mastikasyon ya da çiğneme esnasında büyük bir öneme sahiptir. Maksiller birinci premolarların iki adet tüberkülü bulunur. Bukkal (yanağa en yakın olan) tüberkül, etçil hayvanlardaki tutucu dişlere benzer şekilde keskindir. Süt maksiller premolar dişler bulunmaz. 10-11 yaşlarında, öncelikle molar dişler çıkar ardından kalıcı premolarlar sürer. Bir premoların köküyle birlikte tamamen kalsifiye olması 3 yılı bulabilir. 

Maksiller birinci küçük azı dişi
Maksiller birinci küçük azı dişi
Maksiller birinci küçük azı dişi
Tanımlayıcılar
Microsoft Academic 2909560281 2780806254, 2909560281
FMA 55801

Üniversal numaralandırma sisteminde, kalıcı maksiller premolarlar bir sayıyla gösterilir. Sağ kalıcı maksiller birinci premolar "5", soldaki ise "12" olarak ifade edilir. Palmer numaralandırma yönteminde, dişin hangi çeyrekte olduğunu anlatan bir sembol içine o dişin sırasını belirten sayı yazılır. Yukarıdaki örnek diş için, sağ ve sol premolarlar aynı sayıyı alır, "4". Ancak sağ taraftaki dişin numaralandırılmasında altında  "┘" sembolü konulurken, sol taraftakinin "└" sembolü konur. Uluslararası numaralandırma sistemi, Türkiye'de kullanılan, bu iki yöntemden de farklıdır. Bu numaralandırmada, sağ kalıcı maksiller birinci premolar diş "14" ile gösterilirken, soldaki "24" ile gösterilir.

Kaynakça

  • Ash, Major M. and Stanley J. Nelson, 2003. Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion. 8th edition.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.