Maksiller orta kesici diş

Maksiller orta kesici diş ya da maksiller santraller üst çenede, maksillada, ön bölgede yer alır. Ağızdaki dişler içinde en görünenidir. Maksiller yan kesici dişin meziyalinde (yüzün orta hattına yakınında) konumlanmıştır. Tüm kesici dişler gibi, bu dişin görevi de mastikasyon (çiğneme) esasında besini kesmektir. Tipik olarak bir adet tüberkülü bulunur ve buna insizal kenar ya da kesici kenar denir. Dişin oluşumu süreci süt dişi olarak rahmin 14. haftasında, kalıcı diş olarak ise 3-4 yaşlarında başlar.

Maksiller orta kesici diş
Kalıcı ve süt dişlerde maksiller orta kesici diş kırmızı ile işaretli.
Tanımlayıcılar
Microsoft Academic 2908994021 159824338, 2908994021
FMA 290180

Kalıcı maksiller orta kesici diş ile süt kalıcı maksiller orta kesici diş arasında küçük farklılıklar bulunur. Süt dişi 8-12 aylıkken ağızda görünür ve 7-8 yaşlarında düşer. Kalıcı diş daha büyüktür ve genişliğine göre daha uzundur. Maksiller orta kesici dişler yüzün orta hattında birbirine temas eder. Mandibular orta kesici dişler de bu bölgede bulunurlar. Bu dişlerin pozisyonu açık kapanış ya da diastema olup olmayacağını belirleyebilir. Tüm dişler gibi insandan insana boyutu, şekli, rengi değişebilir. Frengi gibi sistemik hastalıklar dişlerin görünüşünü etkileyebilir.

Kaynakça

  • Ash, Major M. and Stanley J. Nelson, 2003. Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion. 8th edition.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.