Biyobenzin

Biyobenzin, yosun gibi biyokütleden üretilen benzindir. Geleneksel olarak üretilen benzin gibi, molekül başına 6 (hekzan) ve 12 (dodekan) karbon atomu içerir ve içten yanmalı motorlarda kullanılabilir. Biyobenzin, hidrokarbonlar değil, alkoller olduğu için biyobütanol ve biyoetanolden kimyasal olarak farklıdır.

Diversified Energy Corporation gibi şirketler, trigliserit girdilerini almak ve biyobenzin üreten bir oksijensizleştirme ve reform (çatlama, izomerleştirme, aromatize etme ve siklik moleküller üretme) süreci yoluyla yaklaşımlar geliştirmektedir. Bu biyobenzinin, petrol muadilinin kimyasal, kinetik ve yanma özelliklerine uyması, çok daha yüksek oktan seviyelerine sahip olması amaçlanmıştır. Diğerleri hidro muameleye dayalı benzer yaklaşımlar izlemektedir. Ve son olarak, diğerleri, enzimatik süreçleri kullanarak biyobenzine dönüşüm için odunsu biyokütlenin kullanımına odaklanmaktadır.

Yaygın yakıtlarla karşılaştırma

Yakıt Enerji yoğunluğu
MJ/L
Hava yakıt
oranı
Spesifik enerji
MJ/kg
Buharlaşma ısısı
MJ/kg
RON MON
Benzin 34.6 14.6 46.9 0.36 91–99 81–89
Bütanol yakıtı 29.2 11.2 36.6 0.43 96 78
Etanol yakıtı 24.0 9.0 30.0 0.92 129 102
Metanol yakıtı 19.7 6.5 15.6 1.2 136 104

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Araştırma enstitüleri

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.