Alkol yakıtı

İçten yanmalı motorlar için yakıt olarak çeşitli alkoller kullanılır. İlk dört alifatik alkol (metanol, etanol, propanol ve bütanol) yakıt olarak ilgi çekicidir, çünkü kimyasal veya biyolojik olarak sentezlenebilirler ve içten yanmalı motorlarda kullanılmasına izin veren özelliklere sahiptirler. Alkol yakıtı için genel kimyasal formül CnH2n+1OH'dir.

Bir tabak içerisinde etanol alevi.

Metanolün çoğu doğalgazdan üretilir, ancak çok benzer kimyasal işlemler kullanılarak biyokütleden de üretilebilir. Etanol, genellikle fermantasyon süreçleri yoluyla biyolojik malzemeden üretilir. Biyobutanol, yanmalı motorlarda, enerji yoğunluğunun benzine daha basit alkollerden daha yakın olması avantajına sahiptir (yine de %25'ten daha yüksek oktan oranını korur); bununla birlikte, biyobutanolün üretilmesi şu anda etanol veya metanolden daha zordur. Biyolojik malzemelerden ve/veya biyolojik işlemlerden elde edildiğinde, bunlar biyoalkoller (örneğin "biyoetanol") olarak bilinir. Biyolojik olarak üretilen ve kimyasal olarak üretilen alkoller arasında kimyasal bir fark yoktur.

Dört ana alkol yakıtı tarafından paylaşılan ortak bir avantaj, onların yüksek oktan dereceleridir. Bu, yakıt verimliliğini artırma eğilimindedir ve araç alkollü yakıtların düşük enerji yoğunluğunu büyük ölçüde dengelemektedir (benzin/benzin ve dizel yakıtlara kıyasla), böylece litre başına kilometre veya galon başına mil gibi hacim metrikleri başına mesafe açısından karşılaştırılabilir "yakıt ekonomisi" ile sonuçlanmaktadır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.