Alef (harf)

Alef, İbrani alfabesi'nin ilk harfidir - א. Sayısal değeri 1'dir. Ses değeri yoktur. Sesini, üzerine konan ünlü harfleri ifade eden noktalama işaretinden alır. Noktalama işaretlerine göre genelde "A" ve "E" olarak okunmasına rağmen ender de olsa "O", "U" ve "İ" olarak da okunabilir.

Alef içeren İbrani deyişleri

Aleften Tav'a: Türkçede A'dan Z'ye denen bir şeyin en başından en sonuna kadar anlamında.

Alef yapmasını bilmeyen adam: Okuma yazması olmayan kişi anlamında.

Lo b'alef rabati - לא באלף רבתי: Hayatta olmaz, asla!

Köken

Alef'in Batı Semitik "öküz" anlamındaki kelimeden türediği ve ilk şeklin de bir öküz kafası olduğu düşünülmektedir.
.

İbranice Alef, Yunanca Alfa ve Latince A Fenike alfabesinden gelmiştir ve Proto-Kenan Alfabesinde ʾalp "öküz" anlamına gelmektedir.

Modern İbranicede "me'ulaf", ki İbranice [ʔ-l-f] (alef-lamed-pe) kökünden oluşur, "le'alef" çekimsiz yükleminin edilgen halidir ve "eğitilmiş" veya "evcilleştirilmiş" anlamına gelir. IDF Aluf rütbesini asalet göstergesi olarak kullanır. Modern Arapça'da ise "elif" "evcil hayvan" demektir.

Yazılış


Yalın Transkript Fonetik Karşılık
א - a / e

İbranice Alef

Ortografik varyanslar
Çeşitli Yazım Fontları Cursive
Hebrew
Rashi
Script
SerifSans-serifMonospaced
א א א

Alef harfi tıpkı Ayin, Reş, He, ve Heth harfleri gibi dageş alamaz; ama bazı ender durumlarda Alef ve Reş harflerine dageş konduğu görülür.

Bilim

Sonsuz kümelerin kardinaliteleri harfi ile tanımlanır.

Kardinal sayılar: .

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.