He (İbrani alfabesi)

He, gırtlaksı sert ünsüz olup birçok Semitik alfabede beşinci harftir. Latin, Yunan ve Kiril alfabelerinde sesli harf E olarak kullanılmasına rağmen İbranicede etrafına konulan noktalama işaretiyle bir ses yarattığından sessiz harf olarak kabul edilir. Arap alfabesinde He harfine denk gelir.

Yazılış

Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ה - h

Kullanılışı

  • İsimden evvel kullanıldığında, İngilizcedeki "the" propozisyonu gibi edat olarak kullanılır.
  • Önek olarak kullanıldığında cümleyi soru cümlesice çevirir. (Ör: Yadata = biliyordun; Hayadata = Biliyor muydun?)
  • Sonek olarak kullanıldığında istikamet belirtir. (Ör: Yeruşalayim = Kudüs; Yeruşalaymah = Kudüs'e doğru)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.