Lamed

Lamed (ל) İbrani alfabesinin 12. harfi olup Arap alfabesinde Lam, Yunan alfabesinde Lamda (Λ), Latin alfabesinde L ve Kiril alfabesinde El (Л) harflerine denktir. Ebced hesabındaki değeri otuzdur.

Bu harf kısaltma olarak kullanıldığında litre anlamına gelir. Önek olarak kullanıldığında ise iki anlamdan birini taşır:

  1. Fiili mastar haline sokar. Türkçe'deki "-mek/-mak" eki gibidir.
  2. Kelimeyi "-e" haline sokar.

Yazılış


Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ל‎ l l
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.