Tet

Tet (veya Teth) (ט) Semitik alfabelerin dokuzuncu harfidir. Yunan alfabesinde Thita (Θ)'ya eşdeğer olup Arap alfabesinde Ta harfine tekabül eder. Sert kapantılı ünsüz olan /t/ geleneksel Temani ve Sefarad söyleniş şekillerinde [tˤ]'ye dönüşür.

Ebced hesabına göre 15 Yud + He ve 16 Yud + Vav olarak yazılırlar fakat bu iki kelime Tanrı'nın isminin yazılış şeklidir. Yahudilik'te Tanrı'nın adının yazılması ve söylenmesi günah olduğundan 15 için Tet + Vav ve 16 için Tet + Zayin kullanılır.

Yazılış

Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ט t/th (kalın peltek) t
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.