Zayin

Zayin (ז) (veya Zain, Zayn) İbranicenin de içinde bulunduğu birçok Semitik alfabenin yedinci harfidir. Yunan alfabesinde Zeta'ya, Latin alfabesinde Z'ye ve Kiril alfabesinde З harfine denk gelir. Arap alfabesindeki karşılığı Ze harfidir.

Zayin'in kelime anlamı İbranice'de kılıç olmasına rağmen modern zamanın argo deyişlerinde penis olarak kullanılır.

Bu harfin yanına bir ayraç işareti konarak (ז׳) İbranice'de olmayan ve diğer dillerden girmiş j sesi yaratılır.

Yazılış

Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ז z z
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.