Kaf (İbrani alfabesi)

Kaf harfi İbrani alfabesinin 11. harfi olup Arap alfabesindeki muadili Kef harfidir. Karşılığı Yunan alfabesinde Kapa, Latin ve Kiril alfabelerinde K'dir. Ebced hesabına göre değeri 20'dir. Kelime başında ve ortasında כ, kelime sonunda da ך olarak yazılır.

Dageş (içinde nokta) ile yazıldığında (כּ) sert k sesi, noktasız yazıldığında ise (כ) gırtlaktan gelen h sesi verir. Kelime sonlarında ise ךּ veya ך olarak yazılır.

Önek olarak kullanıldığında edatlaşıp "gibi" anlamı taşır.

Yazılış

Sonda Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ך‎ כ k k
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.