Nicel sayı

Matematikte, kardinal sayılar ya da nicel sayılar, kısaca kardinaller; bir kümenin kardinalitesi ya da nicesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için kullanılan sayılardır. Sonlu kümelerde kardinalite, kümenin öğe sayısını gösteren doğal bir sayıdır. Sonsuz kümelerin öğe sayısını tanımlamak için transfinite kardinal sayılar vardır.

Sonsuz bir S kümesinin özaltkümesi olan bir A kümesi, S ile aynı kardinalitede olabilir. Bütün sonsuz kümeler aynı kardinaliteye sahip değildir. Sonsuz kümelerin kardinaliteleri (okunuşu alef, İbrani alfabesinin ilk harfi) harfi ile tanımlanır.

Kardinal sayılar: .

Yukarıda görüleceği gibi doğal sayıları (sonlu kardinaller), alef sayıları (sonsuz kardinaller) takip eder. Doğal sayılar ve alef sayıları sıral sayıların alt sınıf (matematik)larıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.