Sıral sayı

Sıral sayılar, soyut matematikte, tümevarımsal kümelerin bir genellemesi olarak George Contor tarafından verilmiştir.

Tanım

Principia Mathematica tanımı

Bir sıral sayı burada denklik sınıflarıyla tanımlanır. Bir sıral sayı, iyi sıralı kümelerin sıral-denklik sınıflarının her birine denir.

Von Neumann tanımı

Bir S kümesi ancak, bu S kümesi tam sıralı ise ve her öğesi aynı zamanda kümenin altkümesi ise sıral sayıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.