İskandinav ülkeleri

İskandinav ülkeleri,[2] Kuzey Avrupa ve Kuzey Atlantik'te en çok Norden olarak bilindikleri coğrafi ve kültürel bir bölgedir.[3] Bölge, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'in yanı sıra Faroe Adaları ve Grönland'ın özerk bölgeleri de kapsamaktadır. Finlandiya Cumhuriyeti'nin özerk bir bölgesi olan Åland Adaları; Jan Mayen adası ve Svalbard takımadaları da dahil edilmiştir.[4] Norveç Krallığı'na bağlı olan Bouvet Adası, uzak coğrafi konumu nedeniyle bazen İskandinav ülkelerinin bir parçası olarak kabul edilmez. Avrupa'da Kuzey İskoçya Adaları ve Estonya gibi bazı bölgeler, İskandinav ülkeleriyle kültürel ve etnik bağları paylaşıyor, ancak bugün İskandinav ülkelerinin bir parçası olarak kabul edilmiyor. Bölge nüfusunun dörtte üçünden fazlasını oluşturan Kuzey Cermenler en büyük grubu oluştururken, onu Finlandiya'da çoğunluğu oluşturan Finler izliyor; diğer etnik gruplar Grönland İnuitleri, Sámi halkı ve yeni göçmenler ve onların soyundan gelenlerdir. Ana diller Danca, Norveççe, İsveççe, İzlandaca ve Faroece, kökleri Eski Norsça olan Kuzey Cermen dilleridir. Ana din Lüterciliktir.[5][6]

İskandinav ülkeleri
Başkentler
Tarihçe
 İskandinav Kurulu açıldı
12 Şubat 1953
 Helsinki Antlaşması
23 Mart 1962
 İskandinav Bakanlar Konseyi ve Sekreterya açıldı
Temmuz 1971
Yüzölçümü
 Kara
3.425.804 km2 (1.322.710 sq mi)
GSYİH (SAGP) 2019 tahminî
 Toplam
$1.6 trilyon[1] (19.)
 Kişi başına
$58,000 (13.)
GSYİH (nominal) 2019 tahminî
 Toplam
$1.6 trilyon (11.)
 Kişi başına
$58,000 (10.)
Trafik akışı sağ

Danimarka

Başkenti Kopenhag olan Danimarka, anayasal monarşi ile yönetilir. Grönland ve Faroe Adaları da Danimarka'ya aittir. Hatta İzlanda, 1944 yılına kadar Danimarka yönetimi altında kaldı.

Ayrıca Danimarka, rahat yaşam ölçünlerine, yüksek düzeyde devlet hizmetleri ve aktarımları ve dış ticarete yüksek bağımlılığa sahip çağdaş bir piyasa ekonomisidir. Ekonomiye, tüm işlerin %80'ini sağlayan hizmetler işkolu hakimdir; oysa tüm çalışanların yaklaşık %11'i üretim ve %2'si ise tarımda çalışmaktadır. Kişi başına düşen nominal gayri safi millî gelir, 2017 yılında 55,220 dolarla dünyanın en yüksek onuncu nominal GSMG'si idi. Satın alma gücünde kişi başına düşen millî gelir, $52.390 ABD doları veya dünya çapında en yüksek 16. ekonomi olarak düzelmeye uğradı.[7]

Finlandiya

Resmi adı Finlandiya Cumhuriyeti, Baltık Denizi kıyısında bulunan bir Kuzey Avrupa ülkesidir. İskandinav yarımadasında bulunuyor, başkenti Helsinki'dir. Doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç yer almaktadır.

Finlandiya 1155 tarihinde İsveç Krallığına dahil edilmiştir. İsveç hakimiyeti altında olduğu 1809 tarihine kadar süren dönemde batı tarzında yargı, kamu idaresi, siyasi sistem ve sosyal hizmetler alanlarında sağlam kuruluşların temelleri atılmıştır. Laik kuruluşların yanı sıra Katolik Kilisesi ve 16. yüzyıldaki Reformların ardından Evanjelik Lüteryen Kilisesi güçlü kuruluşlar arasındaki yerlerini almıştır.

18. yüzyılın sonunda, İsveç gücü azaldıkça, bağımsız Finlandiya fikri ortaya çıkmıştır. 1809 tarihinde Finlandiya, Rus Çarına bağlı Özerk Çar Dukalığı olmuştur. Finlandiya kendi hukuk sistemini, gelişen ulusal ekonomisini ve ordu birimlerini korumuştur. 1865 tarihinde Finlandiya kendi para birimi olan Markka’yı çıkarmıştır. Parlamenter bir hükûmet sistemi ile hukukun üstünlüğüne dayalı bir hükûmet geliştirmiştir. Böylece Bağımsız Finlandiya yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Rus Devrimi ile Finlandiya bağımsızlığını ilan etmek için 6 Aralık 1917 tarihinde büyük bir fırsat elde etmiştir. Sovyet Rusya Hükûmeti 31 Aralık’ta Fin bağımsızlığını tanımıştır. Komşu devletler ve batı ulusları tarafından da tanınma süreci hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Fransız sistemine benzeyen Finlandiya Anayasası, 17 Temmuz 1919 tarihinde kabul edilmiştir.

Sovyetler Birliğinin Finlandiya’ya 1939’da düzenlediği saldırının ardından, tarafsız Finlandiya bir anda II. Dünya Savaşı'nın içine çekilmiştir. Finlandiya 1939-1940 ve 1941-1944 yılları arasında Sovyetler Birliği ve 1944-1945 yılları arasında Almanya ile savaşmıştır. Savaşın sonunda Finlandiya topraklarının %10’u ile 100,000 insan kaybetmiştir. Bu sonuç ile zamanında dört milyon nüfusa sahip olan ulus çok ağır bir bedel ödemiştir.

1944 yılının sonbaharı Finlandiya için çok zor geçmiştir. Savaşta kaybedilerek Sovyetler Birliği'ne bırakılan Karelya ilindeki 400,000 insan ülkedeki başka yerlere yerleştirilmiştir. Laponya büyük oranda tahrip edilmiş ve yeniden yapılandırmak zorunda kalınmıştır. Sovyetler Birliği ile yapılan barış antlaşması Finlandiya’nın zamanında birçok ekonomi uzmanının imkânsız gördüğü oranlarda savaş tazminatı ödemesine neden olmuştur.

1947 Paris Antlaşması çerçevesinde, Finlandiya Sovyetler Birliğine savaş tazminatı ödemek ve belli bir toprak parçasını bırakmak zorunda kalmıştır. Finlandiya’nın güçlü bir ekonomik yönetime sahip olmasından gelen ünü, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönemde yabancı borçlarını ödemesine ve II. Dünya Savaşının ardından Marshall Planı'ndan yardım almadan yeniden yapılanmasına dayanmaktadır.[8]

İsveç

Resmi olarak İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa'daki İskandinav yarımadasında bulunan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan Finlandiya'dır. İsveç ayrıca güneydeki Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlıdır. Yaklaşık 450.295 km²'lik bir alana sahip olan İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında üçüncü büyük ülkedir. Ülkenin toplam nüfusu 10.182.291 milyondur. İsveç'in başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Stockholm'dur. Başkentte 2 milyon insan yaşıyor ve 1.3 milyonu merkezde yaşıyor. Ülkenin diğer büyük şehirleri sırasıyla Göteborg ve Malmö'dür. İsveç, parlamenter sisteme sahip ve meşru bir monarşiyle yönetilen bir ülkedir. Ayrıca, ülke 1 Ocak 1995'ten beri bir Avrupa Birliği ülkesidir.

Norveç

Resmi adı ile Norveç Krallığı, Kuzey Avrupa'daki İskandinav Yarımadası'nın batısında bir ülkedir. Finlandiya, İsveç ve Rusya'ya komşu olan ülkenin batısında, Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi'ne kıyısı vardır. Anayasal monarşiyle yönetilen ülkenin başkenti Oslo'dur. Norveç 385.207km²'lik bir alana yayılmıştır. Avrupa Birliği'ne olumsuz yaklaşımlarının nedeni, balıkçılık endüstrisini olumsuz etkileyeceklerine yönelik çekinceleridir. Diğer yandan; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn ile EFTA'nın (Avrupa Serbest Dolaşım Örgütü) üyesidir ve bu örgütten ayrılmak ya da Avrupa Birliği'ne geçmek istememektedir.

İzlanda

Reykjavik'den bir görüntü

Grönland'ın güneydoğusunda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde ve İskandinavya ile Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesidir. Başkenti ve en büyük şehri, ülkenin güneybatısındaki Reykjavík’tir. Reykjavík içerisinde İzlanda nüfusunun üçte ikisinden fazlasını barındırmaktadır. Reykjavik dünyanın en kuzey başkenti olarak kabul edilir. Resmi olarak İzlanda Avrupa Birliği'nin bir parçası değildir. Diğer bir deyişle, coğrafi olarak Avrupa'nın değildir fakat kültürel olarak Avrupa'nın bir parçasıdır. İzlanda, şu anda AB yasalarına göre oy kullanmayan bir katılımcı olarak İskandinav Pasaport Birliği ve Schengen Bölgesi üyesidir.

Faroe Adaları

Faroe Adaları'nın başkenti olan Torshavn'dan bir fotoğraf

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yer alan ve Danimarka’ya bağlı olan Faroe Adaları’nın başkenti Torshavn, yaz aylarında sıcaklığın 12-13 dereceye çıkmasıyla çok sayıda turist ağırlıyor. Keçileri ile meşhur olduğu için “Keçi ülkesi” olarak da anılan Faroe Adaları’nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor. Kuzey’de yer alan bir ada ülkesi olması nedeniyle çok fazla yeşil alana sahip olan Faroe Adaları’nda hayvancılığın yanı sıra geçim kaynağı olarak balıkçılık da yapılıyor. İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan Faroe Adaları, tarih boyunca farklı krallıkların himayesinde kaldı. Günümüzde ise Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olarak yönetilmeye devam ediyor.[9]

Ülkenin başkenti Torshavn, aynı zamanda en büyük yerleşim yeri unvanına da sahiptir.

Aland Adaları

Aland Adalarında'ki Hammarland şehrinden bir fotoğraf

Aland Adaları, Güneybatı Finlandiya'da Ahvenanmaa Özerk Bölgesi'ni (maakunta) oluşturan takımadalar. Botni Körfezi girişinde, Aland Denizi'nin doğusunda, İsveç kıyılarının 25 mil açığındadır. Yalnızca 80 ada üzerinde yerleşme vardır; bunun dışında 6 bin ada ıssızdır. Alçak kayalıklarla birlikte yüzölçümü 1.481 km²dir.[10]

Grönland

Grönland; Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, 2.166.086 km² ile kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı bir özerk bölgedir. 900 yılında Gunnbjorn Ulfsson Grönland'ı keşfetmiştir. 986 yılında ise Kızıl Erik, Grönland'da bir Viking sömürgesi kurdu. 1985 yılında AB'den ayrılmıştır.

Grönland dağları

Grönland Adası, adanın yerli halkı Kalaallit dilinde: Kalaallit Nunaat, anlamı "Kalaallit'lerin ülkesi" demektir. Ayrıca, Danca olarak bakıldığında ise Grønland sözcüğü ise, "Yeşil Ülke" anlamına gelmektedir. Atlas Okyanusu'nda bulunan Grönland, Kuzey Amerika kıtasına bitişik olmakla birlikte tarihsel olarak Avrupa ile bağları daha fazladır. Her ne kadar geniş özerklikleri olsa da, Danimarka Kraliyet Birliği'nin bir parçasıdır. Danimarka'ya bağlı olarak 1973 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na dahil olan Grönland, 23 Şubat 1983 tarihinde yapmış olduğu bir halk oylaması sonucunda AET'den ayrılma kararı alır ve gelişmelerin ardından 1 Şubat 1985'te Grönland kendi isteğiyle topluluktan ayrılır; hâlen Avrupa Birliği'nin dışındadır.[11]

Ortalama sıcaklığın -7oC olmasına karşın iklim kuru ve güneşlidir. Kışlar soğuktur ve buzlu bölgelerde sıcaklık yazın bile donma noktasının altındadır.

Nüfus

İskandinavya'da en fazla nüfusa sahip olan ülke İsveç'tir. İsveç'in nüfusu 31 Ağustos 2020 itibari ile 10 milyonu geçmiştir.[12]

Nüfus tablosu
Üke Nüfus Kaynak
 İsveç 10.367.232 [13]
 Danimarka 5,822,763 [14]
 Finlandiya 5.528.737 [15]
 Norveç 5.432.580 [16]
 İzlanda 364.134 [17]
 Faroe Adaları 52.337 [18]
 Åland 29.419 [19]

İskandinavcılık

(Soldan sağa) Norveçli, Danimarkalı ve İsveçli askerlerin el ele veren 19. yüzyıldan kalma bir poster görüntüsü

İskandinavcılık, İskandinavya ülkeleri arasında çeşitli derecelerde işbirliğini destekleyen bir ideolojidir. İskandinavcılık, ortak bir İskandinav geçmişini, paylaşılan bir kültürel mirası, ortak bir İskandinav mitolojisini ve ortak bir dil veya lehçe sürekliliğini (Eski İskandinav dilinin ortak ata dilinden) teşvik etmeye odaklanan ve bu hareketin ortaya çıkmasına neden olan edebi, dilbilimsel ve kültürel hareketi kapsar. İskandinavcılık, İzlanda ve Finlandiya'yı içerecek şekilde kapsamını genişletiyor.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org.
 2. "The next supermodel". The Economist. 2 Şubat 2013. ISSN 0013-0613. Erişim tarihi: 15 Ekim 2016.
 3. Götz, Norbert (2003). "Norden: Structures That Do Not Make a Region". European Review of History: Revue Européenne d'Histoire. 10 (2): 323-341. doi:10.1080/1350748032000140822.
 4. "Fact about the Nordic region". 9 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2018.
 5. "Protestantism in the Scandinavian countries". Musée protestant. Erişim tarihi: 30 Aralık 2018.
 6. Markkola, Pirjo (2015). "The Long History of Lutheranism in Scandinavia. From State Religion to the People's Church". Perichoresis. 13 (2): 3-15. DOI:10.1515/perc-2015-0007.
 7. "Danimarka ekonomisi", Vikipedi, 6 Eylül 2020, erişim tarihi: 16 Eylül 2020
 8. "Finlandiya tarihi", Vikipedi, 12 Eylül 2020, erişim tarihi: 16 Eylül 2020
 9. "Yeşil ve mavinin buluştuğu yer: Faroe Adaları". Ensonhaber.com. 25 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2020.
 10. "Åland", Vikipedi, 3 Mayıs 2020, erişim tarihi: 24 Ağustos 2020
 11. "Grönland", Vikipedi, 2 Mayıs 2020, erişim tarihi: 17 Eylül 2020
 12. "İsveç nüfusu". 1 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 13. "İsveç", Vikipedi, 22 Kasım 2020, erişim tarihi: 25 Kasım 2020
 14. "Danimarka", Vikipedi, 9 Kasım 2020, erişim tarihi: 25 Kasım 2020
 15. "Finlandiya", Vikipedi, 17 Kasım 2020, erişim tarihi: 25 Kasım 2020
 16. "Norveç", Vikipedi, 16 Kasım 2020, erişim tarihi: 25 Kasım 2020
 17. "İzlanda", Vikipedi, 22 Kasım 2020, erişim tarihi: 25 Kasım 2020
 18. "Faroe Adaları", Vikipedi, 23 Kasım 2020, erişim tarihi: 25 Kasım 2020
 19. "Åland", Vikipedi, 9 Ekim 2020, erişim tarihi: 25 Kasım 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.