Çubukoğulları Beyliği

Çubukoğulları Beyliği, Selçuklu emirleri Çubuk Bey (1085-1092) ve oğlu Mehmed Bey tarafından 1085-1112 arasında Fırat Nehri'nin batısında Palu, Genç arasını, Çemişgezek, Eğin, Arapgir ve civarını fethederek kurulan Türk beyliğidir. Sünni Hanefi olup beylik merkezi Harput'tu. Çubuk Bey'in Harput Ulu Camii'nin bahçesinde heykeli bulunmaktadır. 1112'de Artuklu Beyliği hakimiyeti altına girdi.

Çubukoğulları Beyliği
1085-1112
Başkent Harput
Hükûmet Monarşi
Bey  
 1085-1092
Çubuk Bey
 1092-1112
Mehmed Bey
Tarihçe  
 Kuruluşu
1085
 Dağılışı
1112
Öncüller
Ardıllar
Büyük Selçuklu Devleti
Artuklu Beyliği
Türk tarihi

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.