Buhara Hanlığı

Buhara Hanlığı, Buhara ve bugünkü Özbekistan dolaylarında hükümü sürmüş Şeybani Hanedanı, Aştarhan Hanedanı (Canoğulları Hanedanı) ve Mangit Hanedanı olmak üzere üç hanedanın yönettiği Türk[1] hanlığıdır.

Buxoro Xonligi
Buhara Hanlığı
1500-1785
Savaş bayrağı
1600 yılında Buhara Hanlığı
Başkent Buhara
Yaygın diller Farsça, Çağatayca
Hükûmet Monarşi
Han  
 1561-1583
İskender (Şeybani)
 1753-1785
Ebu'l Gazi (Aştarhan)
Tarihçe  
 Kuruluşu
1500
 Şeybani Hanlığı'nın başkentini Buhara'ya taşıması
1561
 Aştarhan (Cani) Hanedanı tarafından devredilmesi
1599
 Dağılışı
1785
Öncüller
Ardıllar
Şeybani Hanlığı
Timur İmparatorluğu
Buhara Emirliği
Türk tarihi

Şeybani hanedanı

Buhara Hanlığı (1561 - 1599)

1428'de kurulan ve 1468'de Timur tarafından yıkıldıktan sonra tekrar kurulan Şeybani Hanlığı (Özbek Hanlığı) 1561'de yönetim merkezini Buhara'ya taşımış ve Buhara Hanlığı olarak anılmaya başlamıştı.

Aştarhan hanedanı (ya da Astrahan hanedanı ya da Can hanedanı)

Buhara Hanlığı (1599 - 1785)

(Bu dönem: Buhara Hanlığı olarak ayrı olarak da incelenmektedir)

1599 yılında Astrahan Hanlığı kökenli olup Canibeg'in oğlu olan Din Muhammed (Bakî Muhammed) tarafından kurulmuş ve 1804 yılında yıkılan hanedan.

Buhara Hanlığı Fergana ve Belh gibi önemli kentleri elinde bulundurmuştur. Ancak 1740 yılında İran'da Afşar Hanedanını kuran Nadir Şah önce Maveraünnehir'i ardından Belh'i ele geçirmiştir. Bunun üzerine Buhara Hanı Ebül Faiz, 7 yıl süreyle İran'ın hakimiyetini tanımak zorunda kaldı. Buhara Hanlığı 185 yıllık bağımsızlığı süresince fetih politikası izlemeyip sadece varlığını korumayı amaçlamıştır.

Mangit hanedanı

Buhara Emirliği (1756 - 1924)

Soy ağacı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cengiz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şiban
 
 
 
 
 
Toka Temür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Süleyman
-
 
I.Pir Muhammed
8.(1556-61)
 
İskender
9.(1561-83)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.Pir Muhammed
12.(1598-99)
 
II.Abdullah
10.(1583-98)
 
Zehra Hanım
 
Cani Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdül Mumin
11.(1598)
 
 
Din Muhammed
 
Bâkî Muhammed
1.(1599-1605)
 
Vali Muhammed
2.(1605-11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şeybani Hanlığı
 
 
 
 
İmam Kuli
3.(1611-41)
 
Nazır Muhammed
4.(1641-45)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
Abdül Aziz
5.(1645-81)
 
Subhan Kuli
6.(1681-1702)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Said İbrahim
 
Ubeydullah
7.(1702-1711)
 
Ebu'l Faiz
8.(1711-53)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebu'l Gazi
11.(1753-?)
 
 
 
 
 
Abdül Mumin
9.(1747-51)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Roux, Jean Paul (1984). Türklerin Tarihi (Historie des Turks). Ad. ISBN 975-506-018-9.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.