Tasvîr-i Efkâr

Tasvîr-i Efkâr, İbrahim Şinâsî'nin 28 Haziran 1862'de Tasfîr-i Efkâr adıyla yayınlamaya başladığı, havâdis ve maarife dair Osmanlı cerîdesi (gazetesi).

Tasvir-i Efkâr
Şinâsî tarafından yayınlanan gazetenin ilk sayısı
Kuruluş tarihi 1862
Dil Osmanlı Türkçesi
Son yayım tarihi 1925

1865'de Şinâsî Fransa'ya gittikten sonra gazeteyi Namık Kemal çıkardı. O da Avrupa'ya gidince gazeteyi Recâîzâde Mahmud Ekrem yayınladı. Mayıs 1910'dan sonra gazete "Yeni Tasvîr-i Efkâr" adıyla Ebüzziya Tevfik tarafından devam ettirildi.

Gazete, I. Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa emriyle başka gazeteler ile çoğu kez sansüre uğramıştır. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki hizmetleri ve başarıları hakkında övücü yazılar yayımlamıştır ve sansür tehlikesine rağmen resmini yayımlamıştır.[1]

Kapatılmalarda adının Tevhîd-i Efkâr, Tenvîr-i Efkâr, İntihâb-ı Efkâr, Tefsîr-i Efkâr olarak değiştirildiği gazetenin bu dönemdeki başyazarı; Velid Ebüzziya oldu. 1920'de Malta'ya sürülünce gazete kapandı, 1921'de tekrar çıktı. 1925'te İstiklâl Mahkemesi'nce gazete kapatıldı.

Ziyad Ebüzziya 1940'ta gazeteyi tekrar yayınladı. 1945'te gazete Tasvîr adıyla, Cihat Baban yönetiminde 1949'a kadar devam etti. 1862'de yayın hayatına başlayan gazete; defalarca kapatıldı, mahkûm oldu. İktidarlara karşı eleştirel tutumuyla basın tarihinde yer aldı.

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.