Osmanlı Gazetesi

Osmanlı Gazetesi, İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularından olan Doktor Abdullah Cevdet ve İshak Sükûti tarafından 1897’de kurulmuştur. II. Abdülhamid rejimine şiddetli eleştiriler getirmiştir. Gazete, 1904’te İsviçre’de son sayısını yayınlamış ve kendiliğinden yayın hayatına son vermiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.