Pazar Postası

Pazar Postası, 1951-1959 tarihleri arasında yayımlanan ve İkinci Yeni şiirine eşlik eden haftalık bir gazetedir. 1951-1952 tarihleri arasında 79 sayısı yayımlamıştır. 1956 yılına kadar ara veren gazete, 1959 yılının ortalarına kadar düzenli olarak yayımlanmıştır. Sahibi Cemil Sait Barlas'tır. En fazla katkısı olan Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Erdost'tur.[1][2]

Kaynakça

  1. Korkmaz, Ferhat (2012),İkinci Yeni Limanı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum
  2. 1. Korkmaz, Ferhat (2007), Pazar Postası'nın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi, YYÜ Yüksek Lisans Tezi, Van
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.