Sovyet tipi ekonomik planlama

Sovyet tipi ekonomik planlama, Sovyetler Birliği ekonomisi tanımlayan, diğer Marksist-Leninist ideolojiye sahip sosyalist devletler tarafından da uygulanan merkezi ekonomik planlama modeli. İkinci dünya ülkelerindeki ekonomiler arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen, Sovyet tipi planlama ve ekonomiler, bu ekonomilerin ortak yapısal özelliğidir.[1]

Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
Sovyetler Birliği
devlet yapısı

Sovyet tip planlama, merkezi yatırım kararları, ekonomik girdilerin idari tahsisi, mevcut girdiler ve hedeflenen çıktılar arasındaki dengeye ulaşmak için maddi dengeler ve bir dereceye kadar planları optimize etmek için doğrusal optimizasyonun kullanılmasını içeren bir ekonomik planlama biçimidir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century, 2003, by Gregory and Stuart. 0-618-26181-8. "Material Balance Planning", p. 127)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.