Reşid Akif Paşa

Reşid Akif Paşa ya da Mustafa Salih (1863-1920) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş devlet adamı.

Akif Bey

1863 yılında Yanya'da doğan Reşid Akif Paşa Şura-yı Devlet reisi Mehmed Akif Paşa'nın oğludur[1][2]. Mekteb-i Sultani'de okudu. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.

Devlet hizmetine 1883 yılında Amedî Kalemi yani Reis-ül Küttab'ın özel kalem memuru olarak başladı. 1902 yılında II. Abdülhamit tarafından Sivas Valiliği görevine getirildi[3][4][5]. Sivas Sanayi mektebini ve Soğuk Çermik kaplıcasını yaptırdı[6]. Kendisi de şair olan Reşid Akif Paşa ayrıca Sivas'ta konağını şairlere açmasıyla hatırlanmaktadır[7][8]. 1908 yılına kadar bu görevde kalan Reşit Akif Paşa İttihad ve Terakki Partisi'ne karşı olduğu bilinmesine rağmen II. Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'a çağrılarak 6-25 Ağustos 1908 tarihleri arasında kısa bir süre Kamil Paşa hükûmetinde Dahiliye nazırı olarak görev yaptı[9]. Daha sonra 1909 yılının Kasım ayında Meclis-i Ayan üyesi oldu. I. Dünya Savaşı'nın biterek Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı Mütareke yıllarında 14 Ekim 1918 tarihinde Ahmet İzzet Paşa hükûmetinde Şura-yı Devlet reisliğini görevine getirildi. Bu görevde 1 aydan az bir süre kalan Reşid Akif Paşa 11 Kasım 1918 tarihinde görevden alındı. 1920 yılında da öldü.

Kaynakça

  1. "Reşid Akif Paşa'nın özgeçmişi". 27 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2011.
  2. Reşit paşanın hatıraları, Muallim A. Halit Kitabevi, İstanbul, 1900
  3. Eski Sivas Valilerinden Reşid Akif Paşa, Vehbi Cem Aşkun, Yayla Dergisi, Sayı: 34-35, sayfa: 7, 1945
  4. Reşid Akif Paşa, Hayatı ve Eserleri,Vehbi Cem Aşkun, Kızılırmak Gazetesi, Sayı:499, sayfa:2, 21 Aralık 1945.
  5. Sivas'ın Ünlü Valilerinden Reşit Akif Paşa, Müjgan Üçer, Sivas Dergisi, Sayı:4, sayfa: 16, Sivas, 1989.
  6. "Tarihi Türk Evleri Derneği Haftası- Sonuç Bildirgesi, Sivas-Divriği, 10-14 Mayıs 2000". 25 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2011.
  7. "Salnâmelere Umûmî bir Nazar ve Sivas Salnâmeleri, Nazım Hikmet Polat, Altıncı Şehir, 2. Sayı, Nisan 2009". 17 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2011.
  8. Şair ve Nüktedan Vali Reşat Akif Paşa, Haluk Çağdaş, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, Sayı: 159, sayfa: 35-39, İstanbul, Mart 1997.
  9. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.