Mustafa Arif Deymer

Mustafa Arif Deymer ya da Soyadı Kanunundan önce Mustafa Arif Bey (1874-1954) Osmanlı Devleti'nin son yıllarında ve Türkiye'nin ilk yıllarında yüksek kademelerde görev yapmış bir devlet adamıdır.

Mustafa Arif Deymer

Mustafa Arif Selanik'te doğdu. 1918 yılında Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nı kaybederek Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalaması üzerine kurulan yeni kabinede Dahiliye Nazırı oldu. Dahiliye Nazırlığı sırasında yaptığı işlerden biri de Aralık 1918 tarihinde İttihad ve Terakki Fırkası hükûmetinin iktidarı sırasında işlenen savaş suçlarını araştırmak üzere bir komisyon kurması oldu[1].

21 Ekim 1920-19 Ağustos 1921 tarihleri arasında Şura-yı Devlet (Danıştay) başkanı olarak görev yaptı[2].

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 1924 yılında Kızılay Derneği adına Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'ni düzenleyen komisyonda görev yaptı[3]. 27 Temmuz 1930 - 13 Nisan 1932 tarihleri arasında Kırklareli Valisi olarak görev yaptı[4].

Kaynakça

  1. "1915 efsaneler ve gerçekler, Radikal Gazetesi, Taner Akçam, 25 Mayıs 2003". 15 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2010.
  2. "II. Meşrutiyet Döneminde Danıştay (Şura-yı Devlet), Erkan Tural, ÇÇTAD, Cilt:13, 2006, sayfa: 79-89" (PDF). 17 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2010.
  3. "Mübadelede Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyetinin rolü, Mesut Çapa, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:10, Sayfa: 29-60, 2001" (PDF). 21 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2010.
  4. "Kırklareli valileri, T.C. Kırklareli Valiliği". 23 Kasım 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.