Rademacher dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dalları içinde Rademacher dağılımı, bu dağılımı ilk inceleyen Hans Rademacher'in adı verilmiş, bir ayrık olasılık dağılımıdır. Bu dağılım sadece iki değeri olan bir ayrık rassal değişkenin, yani +1 ve -1 değerlerinin %50er şansla dağılmasını gösterir.

Rademacher
Olasılık kütle fonksiyonu
Yığmalı dağılım fonksiyonu
Parametreler
Destek
Olasılık kütle fonksiyonu (OYF)
Birikimli dağılım fonksiyonu (YDF)
Ortalama
Medyan
Mod N/A
Varyans
Çarpıklık
Fazladan basıklık
Entropi
Moment üreten fonksiyon (mf)
Karakteristik fonksiyon

Bu dağılım için olasılık kütle fonksiyonu şöyle verilir:

Rademacher dağılımı özel olarak tekrar örneklem alma (İngilizce bootstraping) işlemleri için kullanılmıştır.

İlişkili dağılımlar

  • Bernoulli dağılımı: Eğer bir rassal değişken X Rademacher dağılımı gösteriyorsa, rassal değişkeni bir p=1/2 parametreli Bernoulli(1/2) dağılımı gösterir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.